Hangar party!

Radny Rady Miasta Iławy Dariusz Rozborski zadał pytanie władzom miasta o koszt organizacji majówki lotniczej. Hangar party dla vipów będzie kosztowało podatników 28 tysięcy zł. Czy są to dobrze wydane pieniądze? Pozostawiamy ocenę mieszkańcom…