Danuta Siedzikówna Inka

Zapraszamy na nową wystawę. Danuta Siedzikówna Inka oddała życie za ojczyznę, zamordowana przez sąd, rozstrzelana nigdy nie zdradziła swojej ojczyzny. Jest pięknym przykładem patriotyzmu i niezłomności charakteru. Nie doczekała swoich 18 urodzin, nie mogła cieszyć się końcem wojny z Niemcami. Zginęła w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, osądzona przez polski sąd i rozstrzelana przez polskich żołnierzy, którzy […]